Błędy medyczne w okresie pooperacyjnym

Nawet kiedy operacja się powiedzie i pacjent spokojnie dochodzi do siebie, zaniedbania których dopuści się personel medyczny w okresie po operacji mogą znacznie przedłużyć powrót do zdrowia, narazić na infekcje, a niekiedy prowadzić do śmierci.

Obowiązek placówki medycznej do przestrzegania procedur i zachowania najwyższej staranności nie kończy się razem z przeprowadzonym zabiegiem operacyjnym. Odpowiednia opieka pooperacyjna jest najczęściej ostatnim krytycznym składnikiem niezbędnym do udanego leczenia. Kiedy świadczeniodawca nie przestrzega odpowiednich standardów opieki w okresie pooperacyjnym może to prowadzić do uzasadnionego roszczenia pacjenta z tytułu szkody jakiej doznał w wyniku zaniedbań personelu placówki medycznej.

Czym jest opieka pooperacyjna?

Okres opieki pooperacyjnej rozpoczyna się po wyjściu z sali operacyjnej, a kończy, gdy lekarz lub chirurg nie muszą już kontrolować skutków zabiegu. Oczywiście nie ma tutaj żadnych twardych reguł, okres pooperacyjny różni się w zależności od tego jak skomplikowany był zabieg.

Operacje takie jak usunięcie wyrostka robaczkowego czy wazektomia wymagają stosunkowo niewielkiej opieki po operacji. Bardziej skomplikowane zabiegi kardiochirurgiczne lub neurochirurgiczne mogą natomiast wymagać opieki która trwać będzie nawet kilka tygodni.

W trakcie trwania opieki pooperacyjnej pracownik służby zdrowia powinien monitorować Twój stan i upewniać się że nie wdaje się żadna infekcja czy powikłanie oraz obserwować czy nie robisz czegoś co mogłoby zagrozić powodzeniu operacji. Należy być świadomym tego że opieka pooperacyjna moze obejmować szeroki zakres monitoringu medycznego, testów oraz konsultacji. Jej zakres może być bardzo szeroki, od wykonania kilki zdjęć RTG i dodatkowych zabiegów wspomagających po przepisanie dodatkowych leków.

Standardy opieki medycznej

W swojej pracy zawodowej, pracownicy służby medycznej mają działać w oparciu o obowiązujące ich przepisy, np. ustawę o działalności leczniczej, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Mają też przestrzegać wydanych standardów organizacyjnych opieki medycznej.

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, podmiot wykonujący działalność leczniczą przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych stosuje standardy organizacyjne opieki zdrowotnej. O ile oczywiście takie standardy dla danej dziedziny zostały wydane (standardy wydawane są przez Ministra Zdrowia w formie rozporządzeń). Standardy organizacyjnej opieki zdrowotnej dotyczą sposobu sprawowania opieki nad pacjentem lub wykonywania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Celem ich wydania jest zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.

Dla przykładu, standardy organizacyjne zostały wydane w dziedzinach:

  • anestezjologii i intensywnej terapii,
  • radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
  • patomorfologii, czy też
  • opieki okołoporodowej.

Błędy popełnianie po operacji

Obowiązki lekarza przeprowadzającego operację nie kończą się z chwilą przeprowadzenia zabiegu. Lekarz (chirurg, ale też anestezjolog) powinien zadbać o pacjenta w okresie pooperacyjnym. Prawidłowa opieka pooperacyjna pozwala pacjentowi szybciej dojść do siebie.

Najczęściej zagrożenie w okresie pooperacyjnym stwarzają zakażenia i zakrzepy krwi. Do zakażenia czy infekcji może dojść nawet na skutek mało inwazyjnych zabiegów czy procedur. W środowisku szpitalnym poważne zakażenia (np. gronkowcem lub zakażenia bakteryjne powodujące zapalenie płuc) mogą znacząco pogorszyć stan zdrowia pacjenta i rokowania co do pełnego wyzdrowienia. Nierzadko zakażenia powodują śmierć pacjenta (pomimo zakończonej sukcesem operacji). Od personelu medycznego wymaga się zachowania szczególnych procedur zmierzających do zminimalizowania ryzyka zakażenia. Bardzo ważne też jest przyspieszenie wykrycia zakażenia i niezwłocznego wdrożenia leczenia. Bardzo ważne jest monitorowanie pacjentów po operacji.

Odpowiedzialność lekarza

Lekarze mogą ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą (ale też zawodową i karną) nie tylko za błędy popełnione w trakcie operacji, ale także za błędy powstałe w okresie pooperacyjnym. To czy odpowiedzialność za błąd będzie ponosił lekarz czy szpital będzie zależało już od stosunku prawnego łączącego lekarza z placówką. Do rozważenia pozostanie także przeciwko jakim podmiotom złożyć pozew – pozwać lekarza, placówkę czy może ubezpieczyciela. Sprawy o błędy medyczne są trudne nie tylko od strony merytorycznej, ale tez obarczone są silnymi emocjami pacjenta i jego rodziny. Warto więc rozważyć pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który przeprowadzi swojego klienta przez całą drogę postępowania sądowego (lub i przedsądowego).

Przewiń do góry >