Prawo cywilne

Zarys ogólny:

Prawo cywilne to najszersza z dziedzin prawa, która reguluje niemalże wszystkie stosunki między podmiotami prywatnymi. Zagadnienia cywilistyczne towarzyszą każdemu w codziennym życiu – od prostych zakupów w sklepie, przez wynajęcie mieszkania, po nabycie nieruchomości  w drodze zasiedzenia. Najważniejszym źródłem tego obszaru prawa jest Kodeks cywilny, który został wprowadzony w życie ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Od tego czasu wprowadzano w nim wiele poprawek, jednak jego najistotniejsze zadanie pozostaje takie samo – ma on regulować stosunki cywilnoprawne. W tzw. prawie dnia codziennego wyróżnić można pięć działów: część ogólną, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo rodzinne oraz prawo spadkowe.

Jak mogę pomóc!

Zagadnieniami cywilistycznymi zajmuje się od samego początku mojej pracy. Zetknęłam się z wieloma mniej i bardziej złożonymi problemami w zakresie prawa cywilnego, co pozwala mi swobodnie poruszać się w tym obszarze i efektywnie walczyć o interesy moich klientów. Oferuję Państwu moje wsparcie w zakresie dochodzenia Waszych praw oraz porady jak prawidłowo realizować swoje zobowiązania, tak aby ustrzec się negatywnych konsekwencji. Oferuję klientom pofesjonalną pomoc prawną w następującym zakresie:

  Postępowania sądowe w sprawach cywilnych
  Sprawy o ochronę dóbr osobistych
Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów
Sprawy odszkodowawcze
Pomoc prawna w zakresie obrotu nieruchomościami
Sporządzanie pism procesowych
Sprawy spadkowe

Godnie reprezentuję interesy moich klientów przed osobami trzecimi, instytucjami oraz w postępowaniach sądowych.

Przewiń do góry >