690 921 465
WITAM
Małe Logo CB
Jeżeli poszukują Państwo rzetelnego i doświadczonego adwokata w Krakowie to zapraszam
do zapoznania się ze stroną mojej kancelarii i obszarami prawa w jakich się specjalizuje.
Każdemu klientowi zapewniam doświadczenie, wiedzę merytoryczną i pełne zaangażowanie w powierzone sprawy. Prawo jest moją pasją, a kolejne pomyślnie zakończone sprawy od lat napędzają mnie do dalszej intensywnej pracy.
Dowiedz się więcej

Pewny adwokat na niepewne czasy

Problemy natury prawnej potrafią kompletnie zakłócić i zdezorganizować życie. Walczenie o swoje prawa w sądach i poza nimi jest sporym wyzwaniem. Jako adwokat koncentruje się na tym, żeby swoją pracą i sposobem działania dać klientom pewność, że w ich sprawie robione jest dokładnie to co powinno być zrobione. Dzięki temu mogą oni normalnie funkcjonować i ze spokojem stawiać czoło nawet najtrudniejszym problemom.

01
02

SOLIDNE DOŚWIADCZENIE I SZACUNEK DLA KLIENTA

Z akres usług jaki oferuje nie jest przypadkowy, opieram go na swoim doświadczeniu, które zdobywam nieustannie od 2007 roku. Przez lata pracy na rynku usług prawnych zdobyłam spore grono zadowolonych klientów, którzy zawsze w mojej pracy doceniali zaangażowanie oraz jasną i zrozumiałą komunikację. Szanuję czas i pieniądze moich klientów, dlatego zawsze szczerze oceniam szanse na pomyślne rozwiązanie problemu. Podejmuje się reprezentacji klienta tylko wtedy, kiedy mam pewność, że będę mogła się w pełni skoncentrować na powierzonej sprawie.

Zadzwoń +48 690 921 465

“Jakość nigdy nie jest przypadkiem, jest to zawsze wynik inteligentnego wysiłku człowieka.”

John Ruskin

03

Zasady współpracy i jakość, jakiej możesz oczekiwać przychodząc do mnie

Zawsze działam w sposób uporządkowany i przejrzysty, moi klienci dokładnie wiedzą co otrzymają w ramach świadczonych przeze mnie usług. W zależności od tego, jak bardzo zaawansowana jest pomoc, której potrzebuje klient, oferuje wsparcie w następujących zakresach:

I. Zebranie informacji

W momencie umówienia spotkania, klient proszony jest o przedstawienie problemu oraz wszystkich dokumetów i informacji, przybliżających stan faktyczny sprawy, która ma być omawiana. Dokumentacja może być przesłana mailem lub dostarczona osobiście.

II. Analiza informacji

Na tym etapie analizuje stan faktyczny sprawy w oparciu o dostarczone informacje i konfrontuję ewentualne rozwiązania z aktualnymi przepisami i wykładnią prawa.

III. Opracowanie rozwiązania

Po dokładnej analizie sprawy opracowuje proponowane rozwiązania problemu i możliwe strategie postępowania. Zawsze staram się oszacować jakie jest prawdopodobieństwo na powodzenie w danej sprawie.

IV. Spotkanie z klientem

W trakcie spotkania przedstawiam klientowi opracowane rozwiązania problemu i we wspólnej rozmowie ustalamy jaka strategia będzie optymalna. Klient może zdecydować się na dalszą pomoc prawną np. w formie poprowadzenia sprawy sądowej

I. Zebranie informacji i wstępna porada prawna

Zbieram informację o stanie faktycznym i etapie danej sprawy, przeprowadzam wywiad z klientem. Analizuję wszystkie informacje i konfrontuję je z aktualnymi przepisami i wykładnią prawa. Następnie określam możliwe sposoby działania, sądowego i pozasądowego oraz sprawdzam czy istnieje możliwość mediacji. Jeżeli klient decyduje się na zlecenie sprawy przechodzę do opracowania strategii.

II. Opracowanie strategii procesowej

Opracowanie strategii procesowej zależy od rodzaju sprawy oraz stopnia jej skomplikowania. Niekiedy strategia może zawierać dokładne wytyczne, nawet co do zachowania poza sądem, a innym razem sprowadzać się będzie do pozyskania odpowiednich dowodów i skompletowania potrzebnych dokumentów. Z mojej perspektywy istotne jest to, żeby klient brał czynny udział w opracowaniu tej strategii.

III. Kompleksowe prowadzenie sprawy

W ramach ustalonej strategii reprezentuję klienta przed sądami i innymi instytucjami, prowadzę korespondencję, przygotowuje pisma procesowe oraz inne niezbędne dokumenty, kontaktuje się ze stroną przeciwną i na bieżąco informuje klienta o przebiegu sprawy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, wstępnie ustalona strategia procesowa jest modyfikowana w zgodzie z ustaleniami z klientem.

IV. Zakończenie sprawy

Kiedy sąd wyda wyrok korzystny dla klienta może okazać się że strona przeciwna złoży apelację. Wtedy należy się przygotować na kolejną sprawę przed sądem II instancji. W momencie kiedy wyrok sądowy będzie już prawomocny, pomagam w realizacji/egzekwowaniu postanowień sądu.

I. Określenie zapotrzebowania

Konsultuje ze stronami, chcącymi przystąpić do mediacji jakie są ich oczekiwania co do procesu mediacji oraz zaplecza jakie w trakcie mediacji będzie potrzebne.

II. Przygotowanie do mediacji

Zapoznaje się ze sprawą, przygotowuje zaplecze oraz dokumenty które będą niezbędne w procesie mediacji.

III. Przeprowadzenie mediacji

W ustalonym terminie i miejscu przyjmuje skonfliktowane strony, a następnie inicjuje i koordynuje mediację między nimi. Pilnuję aby cały proces odbył się zgodnie z Regulaminem Postępowania Mediacyjnego.

IV. Formalności pomediacyjne

Po zakończeniu całego procesu mediacji, sporządzam odpowiednie sprawozdanie. Jeżeli stronom uda się porozumieć wtedy wraz ze sprawozdaniem do sądu przesyłam wniosek stron o zatwierdzenie zawartej przez nich ugody. Po zatwierdzeniu przez sąd ma ona moc ugody sądowej i jest tytułem wykonawczym, na podstawie którego może być prowadzone ewentualne postępowanie egzekucyjne.

I. Określenie zapotrzebowania

Klient może do mnie przyjść i zlecić przygotowanie umowy, pisma sądowego, wezwania do zapłaty, listu adwokackiego itp. Jeżeli dokładnie wie czego chce sprawa jest oczywista, czasami jednak potrzebna jest dokładniejsza analiza stanu faktycznego, żeby określić jaki dokument rzeczywiście jest potrzebny.

II. Przygotowanie wstępnej wersji dokumentu

Kiedy ustalone jest już jaki dokument konkretnie należy przygotować, przystępuję do sporządzenia jego wstępnej wersji. W trakcie pracy nad dokumentem może okazać się że brakuje mi pewnych informacji, czy decyzji klienta - te miejsca w dokumencie zostawiam puste z moim komentarzem.

III. Konsultacje z klientem

Wstępna wersja dokumentu konsultowana jest z klientem. Uzupełnia on brakujące dane i zgłasza swoje uwagi do poszczególnych części dokumentu. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba nanoszone są odpowiednie poprawki.

IV. Przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu

Po zebraniu uwag i niezbędnych informacji przygotowana zostaje ostateczna wersja dokumentu. Sformatowany i poprawiony dokument zostaje przedstawiony klientowi do ostatecznej akceptacji. Następnie jeżeli jest taka potrzeba zostaje on przesłany do właściwego podmiotu lub przekazany klientowi.
05

Aktualności i publikacje

Zobacz wszystkie
„Błędy medyczne” – zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
01
„Błędy medyczne” – zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Roszczenia z tytułu tzw. „błędów medycznych” podlegają takim samym prawom ich dochodzenia jak inne roszczenia cywilne. Jak wygląda „droga” do postępowania cywilnego o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia?

Skierowanie rodziców na terapię rodzinną – jako jedna z form pomocy udzielanej rodzinie
02
Skierowanie rodziców na terapię rodzinną – jako jedna z form pomocy udzielanej rodzinie

Sąd opiekuńczy może, uwzględniając sytuację faktyczną danej rodziny, w różnej formie udzielać wsparcia rodzinie, w tym rodzicom. Jednym z rozwiązań pomocowych może być skierowanie rodziców na terapię rodzinną.

07

Chcesz o coś zapytać?

Skontaktuj się ze mną

adres

ul. Limanowskiego 26/5
30-534 Kraków

kontakt

☎ 690 921 465
⌨ adwokat@bensalem.pl

Przewiń do góry >