Prawo gospodarcze

Zarys ogólny

Prawem gospodarczym zwyczajowo określa się zbiór norm prawnych, który reguluje wszelkie formy działalności gospodarczej. Na prawo gospodarcze składają się: prawo gospodarcze publiczne (regulujące oddziaływanie państwa i organów Unii Europejskiej na gospodarkę) oraz prawo gospodarcze prywatne (regulujące tzw. majątkowe stosunki gospodarcz, czyli stosunki prawne pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego).
Nie ma w polskim systemie prawnym jednego, głównego kodeksu, zawierającego normy prawne, które kompleksowo regulują prawo gospodarcze. Charakterystyczne dla opisywanej gałęzi prawa jest to, że reguluje ją wiele aktów prawnych, a jej zakres jest niezwykle szeroki. Ponadto w Polsce co roku wprowadzane są nowe przepisy jakie przedsiębiorcy muszą spełniać. W efekcie czego każda osoba prowadzaca działalność gospodarczą obarczona jest szeregiem obowiązków i ryzyk prawnych, wynikających z przepisów ogólnych i przepisów specyficznych dla konkretnego rodzaju biznesu. Niestety nie ułatwia to prowadzenia firmy i poskutkowało regularnymi spadkami Polski w rankingach „Doing Business”.
Przedsiębiorca chcący efektywnie prowadzić działalność gospodarczą powinien właściwie się zabezpieczyć przed istniejącymi ryzykami prawnymi w czym niewątpliwie pomóc może doświadczony prawnik. Stała obsługa prawna zlecona rzetelnej kancelarii stanowi idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają możliwości lub nie chcą rozwijać własnego działu prawnego.

Jak mogę pomóc?

Moje doświadczenie w prawie gospodarczym opiera się na wieloletniej współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w Polsce. Swoim Klientom zapewniam opiekę i bieżące wsparcie w zmaganiach z codzienną rzeczywistością gospodarczą. Dzięki temu moga sie oni skupić na swoich strategicznych celach gospodarczych, uniknąć kosztów związnych z utrzymywaniem własnego działu prawnego, zaoszczędzić czas oraz zminimalizować ryzyka. W mojej kancelarii moga państwo liczyć na pomoc w następującym zakresie:

  Optymalizacja formy prowadzenia działalności
  Wsparcie przy zakładaniu i rejestrowaniu podmiotu
Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów
Opracowywanie wewnętrznej dokumentacji firmowej
Windykacja wierzytelności
Reprezentacja w sporach dotyczących umów handlowych
Wsparcie prawne w transakcjach handlowych i ocena ryzyka z nimi związanego
Kompleksowa obsługa prawna

 

Zwracamy szczególna uwagę na zachowanie poufności danych i bezpieczeństwa przekazywanych dokumentów.

Przewiń do góry >