Prawo rodzinne

Zarys ogólny

Prawo rodzinne jest wyspecjalizowanym działem prawa cywilnego, regulującym stosunki między osobami połączonymi więzami pokrewieństwa, więzami rodzicielskimi, więzami małżeńskimi lub powinowactwem. W ustawodawstwie polskim wyróżnić możemy dwa podstawowe źródła tej gałęzi prawa, są to Kodeks cywilny oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który jest niejako uzupełnieniem Kodeksu cywilnego. Ponadto przepisy tych kodeksów uszczegółowione są ustawami oraz rozporządzeniami. Z przepisów tych wyróżnić możemy kilka podstawowych zasad prawa cywilnego są to m.in.:

• zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka,
• zasada dobra dziecka,
• zasada dobra rodziny,
• zasada monogamii,
• zasada trwałości małżeństwa,
• zasada równości małżonków.

Podstawowymi pojęciami związanymi z prawem rodzinnym są małżeństwo, rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, opieka, kuratela oraz przysposobienie. Sprawy rodzinne dotykają bardzo prywatnych, niekiedy intymnych kwestii, często dotyczą małoletnich dzieci, lub dzieci co najmniej występują w tle takiej sprawy, dlatego wybór odpowiedniego, empatycznego adwokata jest tu niezwykle ważny.

Jak mogę pomóc?

Problematyką prawa rodzinnego zajmuje się zawodowo od 2007 roku. Przez ten okres miałam możliwość reprezentowania klientów zarówno w mniej jak i bardziej skomplikowanych postępowaniach w tym zakresie. Niezależnie od wagi sprawy zawsze podchodzę do niej rzetelnie i zaangażowaniem. W sprawach występuję nie tylko jako profesjonalny pełnomocnik jednej ze stron, ale także jako mediator pomagam stronom dojść do porozumienia. Prawo rodzinne jest moją pasją i wywarło istotny wpływ na moją ścieżkę zawodową. Wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie chętnie się dzielę na prowadzonym przeze mnie blogu Rozwód à la carte. Swoja pomoc oferuje w następującym zakresie:

  Sprawy o rozwód
  Sprawy o separację
  Sprawy o podział majątku
  Sprawy o alimenty
  Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem
Porwania rodzicielskie
  Sprawy związane z zawarciem małżeństwa
  Sprawy związane z pochodzeniem dziecka
  Adopcja, opieka i kuratela

Jeżeli potrzebujesz wsparcia rzetelnego adwokata zajmującego się sprawami rodzinnymi to zapraszam Cię na konsultację. Po wysłuchaniu Twojej historii i zapoznaniu się z dokumentami będziemy mogli wspólnie ustalić jakie kroki będą najlepsze w Twojej sprawie.

Przewiń do góry >